Strata dziecka to najsmutniejsze, co może wydarzyć się rodzicom. Wiele osób jednak nie wiem, że niezależnie od tego, kiedy doszło do poronienia, każda osoba ma prawo zorganizować pogrzeb. Zakład pogrzebowy Nekropolis i Tren w Warszawie organizują pogrzeby dzieci, w tym również dzieci utraconych i martwo urodzonych. 

W przypadku poronienia każdy rodzic ma prawo zorganizować ceremonię pogrzebową. W tym miejscu jednak trzeba zaznaczyć, że są dwie drogi organizacyjne. 

Kiedy płeć dziecka jest znana

W sytuacji, kiedy płeć jest wiadoma, lekarz może wystawić kartę zgonu. Następnie rodzice muszą udać się do USC, gdzie otrzymają akt zgonu. Z tym dokumentem mogą rozpocząć przygotowanie do ceremonii pogrzebowej. Dzięki temu rodzicom przysługuje również zasiłek pogrzebowy oraz urlop okolicznościowy. Kwestia ta niestety wygląda inaczej w przypadku, kiedy do poronienia doszło w tak wczesnym tygodniu, że płeć dziecka jest niemożliwa bądź trudna do ustalenia. 

Kiedy płci nie można ustalić

W sytuacji, kiedy płeć jest zbyt trudna do ustalenia, rodzice mają dwie możliwości. Mogą zorganizować pogrzeb na własny koszt lub zdecydować się na badania genetyczne. Badanie to pozwoli ustalić płeć dziecka, niestety jest ono bardzo kosztowne. Jeśli rodzina zdecyduje się na przeprowadzenie badań genetycznych, po otrzymaniu wyników musi udać się do USC celem otrzymania aktu zgonu. Następnie wraz z wybranym zakładem pogrzebowym, można rozpocząć przygotowanie do pogrzebu.

Organizacja pogrzebów dzieci

Organizacja pogrzebu dzieci jest bardzo obciążająca dla rodziców. Dlatego doświadczony personel z zakładu pogrzebowego Nekropolis i Tren w Warszawie pomogą rodzicom na każdym etapie organizacyjnym. Zakłady w Warszawie oferują szeroki wybór akcesoriów funeralnych dla dzieci, zapewnia godną oprawę i obsługę ceremonii. Personel zrobi wszystko, aby w sposób godny pożegnać Państwa dziecko. 

W tym trudnym czasie pracownicy zakładu Nekropolis i Tren otaczają rodziny wsparciem i opieką. Wszystko odbywa się w podniosłej atmosferze szacunku i godności.