Zakład pogrzebowy Wola

Większość z nas dotyka śmierć osoby najbliższej, którą musimy pożegnać. Pragniemy pochować zmarłą z największym szacunkiem oraz godnością. Zakład pogrzebowy na warszawskiej dzielnicy Wola (https://tren.com.pl/) pomoże załatwić wiele spraw związanych z pogrzebem i stypą.

warszawa wola

Usługi pogrzebowe na Woli

Najlepsze zakłady pogrzebowe świadczą kompleksowe usługi związane z pochówkiem. Można tam zamówić trumnę lub urnę (dostępnych jest wiele rodzajów trumien np. sosnowe, dębowe) oraz zakupić ubiór dla zmarłego i żałobników, a także ustalić, jaka muzyka ma być grana podczas mszy i pogrzebu. Usługi pogrzebowe to także:
– organizacja stypy,
– przygotowanie kwiatów, wiązanek i wieńców,
– przygotowywanie zmarłego do ceremonii pogrzebowej,
– transport zwłok,
– sprowadzenie zwłok z zagranicy,
– kremacja zwłok,
– sporządzanie klepsydr i pamiątkowych zdjęć,
– załatwienie formalności u rodziny zmarłego,
– dbanie o nagrobek po pogrzebie, a nawet przez cały rok (jeżeli klient sobie tego życzy).

Krótki poradnik zakładu pogrzebowego w razie śmierci osoby najbliższej

Mieszkańcy Warszawskiej Woli muszą uzyskać kartę zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w domu to trzeba wezwać w tym celu lekarza rodzinnego, a jeżeli w szpitalu to kartę zgonu wystawi lekarz prowadzący. Bez tego dokumentu nie załatwimy eksportacji z żadnym zakładem pogrzebowym. Po uzyskaniu karty, można skontaktować się z zakładem. Kolejne formalności to wybranie aktu zgonu we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego oraz uzyskanie zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu albo ostatni odcinek renty bądź emerytury zmarłego. Następne formalności pomoże załatwić zakład pogrzebowy. W niektórych zakładach pogrzebowych na Woli możemy dowiedzieć się o przysługujących nam zasiłkach z tytułu śmierci osoby najbliższej.

Zakład pogrzebowy Tren podchodzi do każdej śmierci w sposób indywidualny i udziela wsparcia rodzinie zmarłego.