Warszawa Powązki

Zakład pogrzebowy Powązki

Śmierć osoby najbliższej jest częścią życia. Każda rodzina w którymś momencie przeżywa tę smutną chwilę. W sytuacji nagłej utraty bliskiego, jego pochowanie z godnością i szacunkiem jest najważniejsze. Z profesjonalną pomocą przychodzi Tren – zakład pogrzebowy na Warszawskich Powązkach, który większość spraw związanych z przygotowaniem ceremonii pogrzebowej załatwia, zdejmując z rodziny przykre obowiązki.

 

Usługi pogrzebowe na Powązkach

Większość zakładów pogrzebowych oferuje organizację ceremonii w formie budżetowej i dla wymagających. W nich można zamówić odpowiednią trumnę lub urnę, transport zwłok, a także stosowną oprawę muzyczną, aby pochówek był bardziej uroczysty. Firma z Powązek rozumie jednak że ceremonia nie powinna być sztucznie zamykana w gotowe pakiety cenowe. Czasem na Powązkach organizuje się pogrzeby tańsze a czasem droższe ale zawsze z godnością i indywidualnym podejściem.

 

Usługi pogrzebowe jakie są proponowane na Powązkach to także:
– kremacje zwłok
– przygotowanie kwiatów, wiązanek oraz wieńców
– wykonanie klepsydr i nekrologów
– sprowadzenie ciała z zagranicy
– przygotowanie osoby zmarłej do pogrzebu
– organizacja stypy oraz transportu dla żałobników
– opieka na nagrobkiem po pogrzebie oraz dbanie o jego estetykę przez cały rok.

Do zakresu usług, jakie wykonuje na życzenie dom pogrzebowy Tren należy także organizacja ceremonii pochówku w wybranym obrządku religijnym lub świeckim. Przez pracowników zakładu załatwiane są formalności urzędowe, które mogą być zlecone poprzez pisemne upoważnienia rodziny zmarłego.

Jak postępować w przypadku śmierci osoby bliskiej?

W ciężkich chwilach związanych ze śmiercią bliskiego często członkowie rodziny nie wiedzą jak mają postępować, aby szybko i sprawnie zorganizować pogrzeb. W pierwszym kroku należy uzyskać kartę zgonu, wzywając na miejsce lekarza pierwszego kontaktu lub karetkę pogotowia. Lekarz wystawia taki dokument, a na jego podstawie właściwy Urząd Stanu Cywilnego wystawia akt zgonu. Jednak już po wizycie lekarza, posiadając kartę zgonu można skontaktować się z zakładem pogrzebowym, aby zabrał ciało w celu przewiezienia go do chłodni. Wszystkie następne czynności leżą w gestii zakładu wykonującego usługi pogrzebowe, który na podstawie pisemnego upoważnienia, karty zgonu oraz zaświadczenia z zakładu pracy zmarłego lub ostatniego odcinka renty bądź emerytury może załatwić resztę koniecznych formalności. W ich zakres wchodzi także pokrycie kosztów pogrzebu zasiłkiem pogrzebowym.