5 czerwca 2020 w Warszawie rodzina, przyjaciele i weterani uczestniczyli w pożegnaniu Majora Mariana Słowińskiego, najdłużej żyjącego weterana 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez Stanisława Maczka. Nabożeństwo żałobne zmarłego 2 czerwca w wieku 101 lat weterana odbyło się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, ciało zaś spoczęło na warszawskim Cmentarzu Bródnowskim.

Eucharystię sprawowali ks. mjr Maciej Śliwa, kapelan 10 Brygady Kawalerii Pancernej i ks. por. Mateusz Korpak, wikariusz katedry polowej. Mjr. Mariana Słowińskiego w kondukcie żałobnym żegnali Majora rodzina, przyjaciele, koledzy, weterani walk 1. Dywizji Pancernej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a również przedstawiciele korpusów dyplomatycznych państw szlaków bojowych polskich żołnierzy, m.in. Królestwa Niderlandów i Belgii. We Mszy św. uczestniczyli m. in. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, gen. broni Jarosław Mika, dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Łukasz Kudlicki, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej.

W swoich słowach Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślił, iż major Słowiński „walczył, jak rycerz krzyżowy, w obronie wartości i o przywrócenie świata budowanego na tych wartościach”.

Jan Józef Kasprzyk wspomniał w swoim przemówieniu, że dzięki zmarłemu moralność i tradycje I Polskiej Dywizji Pancernej zachowały się i były kultywowane w Wojsku Polskim oraz wśród pokolenia młodych Polaków. – Za to jesteśmy ci wdzięczni. Dzięki tobie historia żyła, dzięki tobie była na wyciągniecie dłoni. Do końca świadczyłeś o wielkości polskiej historii i wielkości polskiego oręża, któremu Europa zawdzięcza również swoją wolność – podsumował Kasprzyk.

Po nabożeństwie w imieniu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Łukasz Kudlicki dyrektor gabinetu politycznego Ministra Obrony odczytał list. Minister w swoich słowach podkreślił, że m.in służąc w 1. Polskiej Dywizji Pancernej, major Słowiński przeszedł z nią „trudny i krwawy lecz zwycięski szlak bojowy, a dzięki jego bohaterskiej postawie, dzisiaj możemy cieszyć się wolnością, gdyż ta wolność to także jego zasługa”.

Ciało mjr Mariana Słowińskiego po liturgii pożegnalnej spoczęło na cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie w grobie rodzinnym.

Pogrzeb zorganizowany został przez Zakład Pogrzebowy Tren, który posiada duże doświadczenie w organizacji wojskowych ceremonii pogrzebowych.