1530 nowych nisz, w których można złożyć po 4 urny. Nowe kolumbarium to odpowiedź na prośby i zapotrzebowanie mieszkańców Warszawy.

Malejąca ilość grobów ziemnych oraz rosnące zapotrzebowanie na pogrzeby kremacyjne, spowodowała, że na cmentarzu Bródnowskim 15.01.2021 otworzono nowe kolumbarium. Miejsce to znajduje się na kwaterze 116, przy ulicy św. Wincentego. Wykupienie miejsc w kolumbarium będzie możliwe już w lutym.

Nowe miejsca na cmentarzu

Kolumbarium jest specjalnym miejscem, w którym znajdują się nisze. To właśnie tam można pochować urnę z prochami zmarłego. Coraz więcej osób wyraża chęć spopielenia zwłok. Powodów ku temu może być wiele. Może to wynikać z malejącej liczby nowych grobów ziemnych, poglądów, powodów indywidualnych, psychologicznych, etycznych lub finansowych. Skremowane ciało nie ulega również mineralizacji – co dla wielu osób jest ogromnie istotne.

Nowe miejsce na cmentarzu zostało sfinansowane w całości ze środków własnych cmentarza. Jeśli w niedalekim czasie miejsca wszystkie miejsca zostaną wykupione, istnieje możliwość dobudowania kolejnych nisz.

Dla mieszkańców Warszawy nowe kolumbarium to szansa, aby pochować swoich bliskich z godnością i szacunkiem. Już w najbliższym czasie zakłady pogrzebowe w Warszawie rozpoczną organizację pogrzebów, w których urny będą składane w nowo wybudowanym kolumbarium.

Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz

Warto przypomnieć, że kościół zezwala na pogrzeby urnowe. Więc o tym można przeczytać tutaj.