Pogrzebem wojskowym jest uroczystością ostatniego pożegnania z udziałem wojskowej asysty honorowej, o której udziale decyduje Minister Obrony Narodowej.

Pogrzeb wojskowy organizowany jest dla osób zasłużonych dla Państwa oraz żołnierzy w służbie czynnej, byłych żołnierzy, kombatantów i weteranów, zasłużonych pracowników wojska, jak również Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Orderu Krzyża Wojskowego.

Co wchodzi w skład wojskowej asysty honorowej?

Do wojskowej asysty honorowej zalicza się kompania honorowa, która może występować z pocztem sztandarowym lub bez, żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia odznak, orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców, żołnierze do posługi liturgicznej oraz orkiestra wojskowa.

wojskowy pogrzeb

Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o udział wojskowej asysty honorowej?

Do wymaganych dokumentów zalicza się:

  • wypełniony wniosek o przydzieleniu asysty honorowej,
  • akt zgonu,
  • legitymacja żołnierza zawodowego lub emeryta wojskowego,
  • przebieg służby zmarłego,
  • w przypadku posiadania medali i odznaczeń państwowych należy złożyć dokumenty potwierdzające jego nadanie.

Jednym z zakładów pogrzebowych, który deklaruje swoją gotowość organizacji pogrzebów wojskowych jest warszawski zakład pogrzebowy Trenzobacz stronę zakładu. Dom pogrzebowy Tren wyróżnia się na tle konkurencji ogromnym doświadczeniem w realizacji pogrzebów wojskowych. Dlatego każda osoba, która pragnie zorganizować swojemu bliskiemu pogrzeb z wojskową asystą honorową, może mieć gwarancję otrzymania pomocy w złożeniu wszelkich formalności oraz zorganizowaniu profesjonalnej ceremonii pogrzebowej.