Śmierć bliskiej osoby zawsze jest zaskakująca i traumatyczna, zwłaszcza wtedy, gdy ma to miejsce poza granicami Polski. Po pierwszym szoku przychodzi czas na zorganizowanie sprowadzenia zwłok i pogrzebu. Jak to zrobić?

Wymagania formalne

Procedura sprowadzenia zwłok bliskiej osoby za granicą nie jest prosta, ponieważ trzeba spełni formalności określone prawem polskim oraz prawem państwa, z którego zwłoki będą sprowadzone. Najważniejsze z nich to:

  • pozwolenie miejscowego starosty na pochowanie zwłok,
  • zgoda konsula RP na wywóz zwłok do Polski,
  • odpis aktu zgonu,
  • zaświadczenie lekarskie, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna,
  • zaświadczenie, że firma transportująca spełnia wszystkie wymagania.

O pozwolenie starosty na pochowanie osoby zmarłej za granicą mogą występować osoby bliskie do 4 stopnia pokrewieństwa. Do wniosku należy dołączy odpis aktu zgonu i zaświadczenie lekarskie o jego przyczynach (dokumenty te przesyła konsul). Starosta ma maksymalnie 3 dni na rozpatrzenie wniosku. Decyzja zapada po konsultacji z terenowym inspektorem sanitarnym.

Uzyskane pozwolenie wraz załącznikami należy przesłać do konsula RP i uzyska jego zgodę na wywóz zwłok do kraju. W przypadku osób, które zmarły na chorobę zakaźną wywóz zwłok może nastąpić dopiero po upływie 2 lat, chyba że zwłoki zostaną skremowane. Zarówno urna jak i trumna muszą mieć metalowe wnętrze.

Jak wybrać firmę do przewozu zwłok?

Firmy pogrzebowe sprowadzające zwłoki z zagranicy muszą spełniać szereg warunków związanych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. Samochód musi by odpowiednio oznakowany, wnętrze musi by wykonane z materiałów łatwych do dezynfekcji. Trumna lub urna muszą być tak umieszczone, by niemożliwe było ich przemieszczanie się podczas transportu.

Międzynarodowy transport zwłok to specjalność wielu firm pogrzebowych, zwłaszcza w Warszawie i dużych miastach. Zajmują się transportem nie tylko drogą lądową, ale także organizują transport drogą lotniczą lub morską. Jest to szczególnie ważne w przypadku konieczności sprowadzenia zwłok z odległych krajów.

Wybierając firmę, która zajmuje się międzynarodowym transportem zwłok, warto wybrać firmę, która świadczy kompleksowe usługi, łącznie z załatwianiem wszystkich wymaganych formalności. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzi czas, ale przede wszystkim zmniejsza stres i traumę. Pracownicy takiej firmy nie tylko znają wszelkie obowiązujące przepisy, ale również posługują się różnymi językami obcymi, co znacznie przyśpiesza załatwienie wszystkich formalności.